Przypominamy, że w gminie Kosakowo funkcjonuje Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON). Punkt zlokalizowany jest na terenie przedsiębiorstwa PEKO w Kosakowie przy ul. Chrzanowskiego 44.

Godziny otwarcia PZON:

  • poniedziałek i środa – 15:30-18:30
  • sobota – 8:00-12:00

Do punktu przekazać można powstające w gospodarstwach domowych odpady niebezpieczne takie jak:
– mały zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (małe AGD – kompletne);
– resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna;
– rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam;
– aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji;
– środki ochrony roślin;
– odpady zawierające rtęć np. termometry, przełączniki, świetlówki (tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym);
– baterie i akumulatory;
– zużyte kartridże i tonery;
– przepracowane oleje;
– przeterminowane leki lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek.

Wykaz punktów dostępny jest na stronie: www.kzg.pl. Każdy mieszkaniec gminy Kosakowo może korzystać z dowolnego punktu PZON.

Wielkogabarytowe urządzenia AGD i RTV o masie od 20 do 60 kg można zgłaszać do nieodpłatnego odbioru bezpośrednio z domów i mieszkań. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: 58 624-66-11 lub 609-045-410.

Przypominamy, że do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przyjmowane są wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Nie przyjmujemy odpadów, których ilości i charakter świadczy o pochodzeniu z działalności gospodarczej lub administracyjnej (np. ksera, tonery, lampy uliczne, świetlówki powyżej 1,5 m, lady chłodnicze).