Starostwo Powiatowe w Pucku wydało decyzję ZRID zezwalającą na realizację inwestycji drogowej – budowę ulic w rejonie starej części Pogórza. To pozwoli gminie Kosakowo na budowę wyczekiwanego zwłaszcza przez rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Pogórzu bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Szkolnej.

Dzięki decyzji starostwa gmina Kosakowo będzie mogła rozpocząć proces składania wniosków o dofinansowanie inwestycji i sprawne przejście do finalnego etapu – realizacji projektu, nad którym prace prowadzone są już 4 lata.

To wyczekiwana i niezwykle ważna dla Pogórza inwestycja. W jej ramach wybudowane zostaną wraz z nową nawierzchnią, odwodnieniem i oświetleniem publiczne drogi gminne: ul. Słowackiego, Majakowskiego, Broniewskiego, Żeromskiego, Sienkiewicza oraz Konopnickiej.

Przebudowana zostanie również ul. Szkolna na odcinku od ul. Wiejskiej do Broniewskiego poprzez remont nawierzchni, wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną, budowa zatok autobusowych oraz ciągu pieszo-rowerowego. Co ważne, w ramach inwestycji zostanie wykonane również jej odwodnienie oraz pełne oświetlenie, co również wpłynie na wzrost bezpieczeństwa w tym rejonie.

– Przedmiotowa inwestycja w zdecydowany sposób poprawi komfort użytkowania mieszkańców zamieszkujących tę część gminy. Dodatkowo przedsięwzięcie w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo dzieci ze szkoły podstawowej w Pogórzu poprzez wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną przy szkole podstawowej, ciągiem pieszo-rowerowym oraz zatokami autobusowymi – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. – Inwestycja jest jedną z ważniejszych w gminie Kosakowo i będzie realizowana etapami. Jej szacunkowa wartość to kilkanaście milionów złotych.Co ważne nie stoi ona w sprzeczności z planowaną budową szkoły modułowej w Pogórzu, a wręcz stanowi jej uzupełnienie.

Po licznych konsultacjach z mieszkańcami udało się zmienić projekt ZRiD tak, aby jak najmniej ingerować w działki mieszkańców przy realizacji tej inwestycji.

– Pierwsze spotkanie z mieszkańcami odbyło się 13 lipca 2021 r., kolejne 27 czerwca 2022 r., 28 lipca 2022 r., 23 listopada 2022 r. W wyniku tych konsultacji gmina Kosakowo dokonała zmian w projekcie tak, aby jak najmniej ingerować w działki mieszkańców. Oczywiście ważnym elementem całej procedury jest regulacja stanu prawnego nieruchomości w granicach pasa drogowego. Na dzień dzisiejszy powierzchnia działek przeznaczonych do włączenia w pas drogowy wynosi: 8242 m2, z czego ingerencja w działki ogrodzone wynosi 150 m2, czyli 1,82 % – dodaje wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. – Z punktu widzenia komunikacyjnego, gospodarczego, a także w trosce o poprawę funkcjonowania mieszkańców i dzieci ze szkoły podstawowej w Pogórzu, inwestycja ta jest jak najbardziej zasadna.