Zachęcamy do lektury najnowszego wydania „Biuletynu Gminnego Kosakowo Rady i Wójta Gminy Kosakowo”. W lutowym numerze znajdziemy artykuły dotyczące styczniowych gminnych wydarzeń, ciekawostki z sołectw i z kosakowskich stowarzyszeń, a na tylnej okładce kalendarz wydarzeń w miesiącach luty-marzec. 

Biuletyn dostępny pod linkiem: https://gminakosakowo.pl/biuletyny/2023/02.pdf