Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. przystąpiło do realizacji kolejnych etapów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Mostach.

Obecnie realizowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 100m i sieci wodociągowej o długości 60m w ulicy Liściastej. W bieżącym roku wykonana zostanie jeszcze kanalizacja sanitarna w ulicy Bazyliowej oraz w ulicy Rajskiej o łącznej długości 370m. Następnie wykonane zostaną odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Aloesowej w Kosakowie. Ukończenie wszystkich ww. realizacji planowane jest w bieżącym roku.