W dniach 17-18 października br. (termin zasadniczy) lub w dniach 24-25 października br. (termin zapasowy) w godz. 8:00-17:00 zostanie przeprowadzona operacja wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchu niemieckiej miny morskiej t. GC, która zalega w Zatoce Puckiej.

W związku z powyższym działaniem zaleca się nie korzystanie z plaż oraz kąpieli morskich rozmieszczonych w strefie bezpieczeństwa, połączone z zakazem wchodzenia do wody.

Strefa bezpieczeństwa dla ludzi obejmująca zakaz wchodzenia do wody wyznaczona została wzdłuż linii brzegowej na odcinku: od plaży w Mechelinkach (włącznie) do plaży Gdańsk Westerplatte (włącznie) i wynosi 22 km.

Operacja neutralizacji koordynuje Urząd Morski w Gdyni w zakresie działań na morzu oraz Pomorski Urząd Wojewódzki w zakresie działań w strefie brzegowej. Bezpośrednim wykonawcą przedsięwzięcia jest wyspecjalizowana Jednostka Marynarki Wojennej (dTR 8 FOW).