Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236) informujemy o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego, ekogroszku) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Mieszkańcy gminy Kosakowo zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r do 30 kwietnia 2023 roku.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:
• pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców gminy „Zapotrzebowania na węgiel” nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji. Przepisy ww. ustawy zakładają, iż osoba fizyczna będzie mogła nabyć węgiel po preferencyjnych cenach w przypadku spełnienia warunków uprawniających do otrzymania dodatku węglowego oraz gdy nie nabyła węgla na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Przystąpienie do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych następuje na zasadach pisanych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236).

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego