Informujemy rodziców dzieci rekrutujących do oddziałów obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, że wszelkie działania związane z dokumentacją rekrutacyjną załatwia się w Szkole Podstawowej w Pogórzu im. kadm. Xawerego Czernickiego.