28 czerwca 2020 roku zostaną przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach o 7.00 do 21.00.

Osoby zainteresowane pracą w charakterze członków obwodowej komisji wyborczej mogą zgłaszać swoje kandydatury na załączonym formularzu, który należy dostarczyć bezpośrednio do Urzędu Gminy w Kosakowie, mailem: kancelaria@kosakowo.pl lub pocztą na adres UG Kosakowo, ulica Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo.

https://slupsk.kbw.gov.pl/uploaded_files/1591257027_zgloszenie-kandydata-na-czlonka-obwodowej-komisji-wyborczej.pdf

https://slupsk.kbw.gov.pl/uploaded_files/1591226286_zgloszenie-kandydata-na-czlonka-obwodowej-komisji-wyborczej.doc

Osoby, które zgłosiły się przed 10 maja i podtrzymują swoje kandydatury, nie muszą robić tego ponownie.