30 listopada br. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku  wydał komunikat stwierdzający brak przydatności wody do spożycia w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach przy ul. Szkolnej 16. W pobranej do badania próbie wody stwierdzono ponadnormatywne ilości bakterii gr. Coli.  Woda nie nadaje się do spożycia oraz celów gospodarczych, nadaje się tylko i wyłącznie do spłukiwania sanitariatów.

Wójt gminy Kosakowo, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. oraz dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach podejmą natychmiastowe działania w związku z zaistniałą sytuacją, zapewniając w placówce zastępcze źródło wody do spożycia. PUK PEKO Sp. z.o.o. dokona poboru kolejnych próbek wody w celu ustalenia i wyeliminowania źródła zanieczyszczenia wody.