Jak dbać o przyłącze wodociągowe zimą?

Gdy temperatura powietrza spada poniżej 0 stopnia C, należy:

  • Zamykać i uszczelnić okna oraz drzwi,
  • Ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz znajdujący się w nieogrzewanym pomieszczeniu,
  • Ocieplić wodomierz w studzience wodomierzowej,
  • Podnieść temperaturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz główny.

Gdy przyłącze już zamarznie, jedynym sposobem samodzielnego rozmrożenia jest podniesienie temperatury w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz główny. Nie należy natomiast rozmrażać przyłącza otwartym ogniem, prądem itp. Przypominamy również, iż w sytuacji dużych opadów śniegu, przy odśnieżaniu chodników należy zwrócić uwagę, aby nie zasypywać pokryw, kratek deszczowych oraz studni rewizyjnych. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia tak powstałych uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele lub osoby działające w ich imieniu.