Zachęcamy do lektury grudniowego wydania „Biuletynu Gminnego Kosakowo Rady i Wójta Gminy Kosakowo”. W najnowszym wydaniu zaproszenie do zabawy mikołajkowej, podsumowanie wydarzeń odbywających się w minionym miesiącu a także w wersji papierowej biuletynu dostępny jest harmonogram odbioru odpadów komunalnych gminy Kosakowo na 2024 rok oraz deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.