Dziś, 21.07.2022 r. w miejscowości Mechelinki oraz jutro w Rewie w godzinach wieczornych rozpocznie się odpiaszczanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych oraz parkingów. Proces czyszczenia polega m.in. na zraszaniu wodą oraz kilkakrotnym zamiataniu i potrwa do późnych godzin nocnych. Pora prowadzenia sprzątania wynika z gabarytów używanych pojazdów oraz niewielkich prędkości, z jakimi wykonywane jest czyszczenie ulic, dzięki czemu mogą być dokładnie posprzątane bez tworzenia utrudnień w ruchu, z czym mielibyśmy do czynienia przy sprzątaniu w ciągu dnia. Ponadto w porze nocnej większość pojazdów zaparkowanych jest na własnych posesjach, a nie na miejscach parkingowych, do których również nie byłoby dostępu w ciągu dnia. Świadczona usługa odpiaszczania wpłynie na polepszenie estetycznego wizerunku naszej gminy, który nie powinien być nam obojętny.

Mieszkańców i turystów prosimy o wyrozumiałość.