Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Tematem konkursu są fotografie wykonane na terenach Gminy Kosakowo przez mieszkańców.
Celem Konkursu jest promowanie walorów przyrodniczych Gminy Kosakowo, prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii oraz zwrócenie uwagi na piękno otaczającej natury i jej ochrony.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej kulturakosakowo.pl oraz na stronie fanpage’u Kosakowskiego Centrum Kultury  www.facebook.com/kulturakosakowo.
Szczegółowy regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym na stronie Kosakowskiego Centrum Kultury.  http://kulturakosakowo.pl/aktualnosci/