W Urzędzie Gminy Kosakowo odbył się konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosakowie. Do konkursu zgłosiły się dwie kandydatki, w tym obecna dyrektorka placówki.  W drodze konkursowej to właśnie Monika Pawlicka została ponownie wybrana na to stanowisko.

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosakowie odbył się 26 maja br. Ofertę złożyła Monika Pawlicka, obecna dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosakowie oraz nauczycielka z Gdyni. Obie Panie po analizie formalnej złożonych dokumentów zostały dopuszczone do drugiej tury konkursu. Na tym etapie kandydat przedstawia komisji swoją wizję szkoły, jaką planuje realizować przez kolejne pięć lat oraz odpowiada na zadawane przez dwunastoosobową komisję pytania związane z zarzadzaniem placówki. W wyniku głosowania członków komisji kandydatką na dyrektora placówki została wybrana Monika Pawlicka.

Wójt gminy Kosakowo zaakceptował kandydaturę i w dniu 1 września br., podczas inauguracji nowego roku szkolnego 2022/2023, wręczy Monice Pawlickiej zarządzenie o powierzeniu stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosakowie.

Monika Pawlicka funkcję dyrektora Szkoły w Kosakowie pełni już od 2020 roku. Wówczas wójt powierzył jej to stanowisko na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Sylwetka dyrektor SP Kosakowo

Monika Pawlicka, na co dzień mieszkanka Gdyni, jest nauczycielem dyplomowanym z blisko 16-letnim stażem pracy na stanowisku pedagoga szkolnego. W 2001 roku została absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego otrzymując tytuł: magister Pedagogiki Społecznej. W 2002 roku z kolei zakończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie na kierunku Zarządzanie oświatą. Od prawie 2 lat pełni obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosakowie.

W życiu prywatnym jest mężatką i mamą prawie dorosłego syna. W wolnym czasie chętnie ogląda filmy, uprawia sport i chodzi na koncerty. Interesuje ją człowiek i tajemnice, jakie skrywa szeroko rozumiany rozwój.

 

Gratulujemy serdecznie wygranej i życzymy powodzenia w pracy.