Włączenie Północnych Dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w System Kolei Aglomeracyjnej na Obszarze Pomorskiej Metropolii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że Multiconsult Polska sp. z o.o.  przeprowadza konsultacje społeczne w związku z realizacją kontraktu na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na opracowanie doku mentacji przygotowawczej:

„Włączenie północnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej
na obszarze pomorskiej Metropolii”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Umowy nr 90/105/0164/19/Z/I z dnia 15 lipca 2019r.

Konsultacje społeczne odbywają się w terminie: 3.12.2020 – 31.12.2020

„Najważniejsze założenia tego projektu, to w sumie sześć wariantów rozbudowy sieci kolejowej. Najbardziej rekomendowany jest Wariant nr 2 który prowadzi do Gminy Kosakowo wraz ze stacją końcową Mosty Zachód (Złote Piaski). Wartość tego wariantu to około 825 mln zł. Warto tutaj dodać że wartość prac od granicy z miastem Gdynia do stacji Mosty Zachód to około 200 mln. Dzięki temu wariantowi pojawią się w Gminie Kosakowo w sumie 5 przystanków (Lotnisko Gdynia Kosakowo, Kosakowo Szkoła, Kosakowo, Pierwoszyno, Mosty Zachód) oraz jeden na granicy z miastem Gdynia czyli Obłuże Górne. Spotkanie jest podsumowanie prac które trwają intensywnie od ponad roku, a o których wielokrotnie informowałem na wielu spotkaniach z mieszkańcami. W każdym wariancie przewidujemy obsługę poprzez stworzenie licznych parkingów w systemie Park & Drive. Projekt budowy linii kolejowej jest ściśle połączony z wieloma inwestycjami drogowymi Gminy Kosakowo takimi jak ( Przebudowa ul. Płk. Dąbka wraz z drugim wiaduktem, Przebudowa ul. Derdowskiego, Obwodnica Pierwoszyna czy Układ drogowy Złote Piaski).

O tym jak ważne jest to rozwiązanie pod względem komunikacyjnym nie trzeba nikogo przekonywać. Patrząc na bardzo dynamiczny rozwój Gminy Kosakowo i stale rosnącą liczbą mieszkańców stworzenie możliwości szybkiego połączenia kolejowego do Gdyni i do Trójmiasta jest najlepszą alternatywą.

W dniu dzisiejszym ruszają oficjalnie konsultacje społeczne dotyczące całego przedsięwzięcia. Gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach i preferowanie Wariantu nr 2 jako najbardziej korzystnego dla mieszkańców Gminy Kosakowo.”

Wójt Gminy Kosakowo, Marcin Majek

 

Wariant nr 2 – modernizacyjny

 

Zakłada:

  • budowę dwóch bezkolizyjnych torów PKA pomiędzy przystankiem Gdynia Stadion,
    a przystankiem Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana
  • budowę dwóch bezkolizyjnych torów PKA pomiędzy posterunkiem Gdynia Chylonia, a nowoprojektowanym przystankiem Gdynia Pogórze, równolegle do linii kolejowej 723
  • dobudowę drugiego toru linii kolejowej 228 między przystankiem Gdynia Pogórze, a Gdynia Port Oksywie
  • budowę nowej linii od Gdyni Pogórze do Gminy Kosakowo (5 przystanków  w Gminie Kosakowo: Lotnisko Gdynia Kosakowo, Kosakowo Szkoła, Kosakowo, Pierwoszyno, Mosty Zachód)

http://konsultacje-pka-gdynia-kosakowo.pl/

BEZPOŚREDNI LINK DO WARIANTU NR 2