Wielce poważne badania nad przydatnością zwrotu za chwilę. Link poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=3-4xaG-qlsk