Na wniosek Wójta Gminy Kosakowo Marcina Majek, radni podjęli dziś (29 października) uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. Wszystkie stawki pozostaną na dotychczasowym poziomie. Zamrożenie podwyżek podatku od nieruchomości w przyszłym roku jest przykładem odpowiedzialności gminy Kosakowo w okresie pandemii koronawirusa, która coraz bardziej zagraża nie tylko zdrowiu i życiu, ale również budżetom domowym mieszkańców i przedsiębiorców.

Z rosnącym niepokojem obserwuję rozwój pandemii koronawirusa w Polsce – mówi Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Skutki wzrastającej liczby zachorowań są odczuwalne już nie tylko z punktu widzenia zdrowia i życia. Ekonomiczne konsekwencje wprowadzanych obostrzeń, które mają na celu powstrzymanie rozwoju pandemii, coraz dotkliwiej burzą budżety domowe mieszkańców oraz przedsiębiorców. Moja decyzja o zamrożeniu stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku, którą jednogłośnie poparli Radni Gminy Kosakowo, jest formą wsparcia gospodarstw domowych i firm w niepewnym czasie, w którym karty rozdaje COVID-19. Chciałbym, aby nikt z nas nie znalazł się w krytycznej sytuacji ekonomicznej. W przyszłym roku będę poszukiwał kolejnych form pomocy dla poszkodowanych rozwijającą się pandemią oraz namawiał nasz samorząd do podejmowania szerokich działań na rzecz powstrzymywania negatywnych skutków COVID-19 w gminie Kosakowo.