W dniu 28 czerwca br. w Urzędzie Gminy Kosakowo odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu. Dwunastoosobowa komisja spośród trzech kandydatur wybrała Pana Wojciech Priebę, nauczyciela Szkoły Podstawowej im kadm. Xawerego Czernickiego w Pogórzu, który od 1 września br. obejmie tę funkcję w dębogórskiej placówce.

Pan Wojciech ukończył Uniwersytet Gdański na kierunku oligofrenopedagogika oraz Kolegium Jagiellońskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. W latach 2015-2017 pracował w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni. Od 2016 roku zatrudniony był w Szkole Podstawowej im. kadm. Xawerego Czernickiego w Pogórzu. W okresie zatrudnienia podnosił swoje kwalifikacje zawodowe kończąc studia podyplomowe z zakresu: organizacji i zarządzania oświatą, socjoterapii i opieki nad dzieckiem, etyki, filozofii, techniki, informatyki, integracji sensorycznej i matematyki. Poszerzał również wiedzę na kursach kwalifikacyjnych z zakresu tyflopedagogiki i surdopedagogiki. W wolnym czasie poświęca się swojej pasji, którą jest pszczelarstwo. Wraz z żoną i synem uwielbia wycieczki do kaszubskich miejscowości.

Podczas konkursu przedstawił koncepcję funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu opartą na 5 filarach: zaufaniu, innowacyjności, współpracy, podmiotowości dziecka oraz partnerstwie.

Panu Wojtkowi serdecznie gratulujemy wygranej w konkursie, życzymy powodzenia i wielu sukcesów na nowym stanowisku.