Informujemy, że od 31 stycznia br. na stronach internetowych szkół gminy Kosakowo, będzie dostępny harmonogram rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutację do przedszkoli prowadzić będą:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach

Celem realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 6-letnie dzieci rekrutować będą wszystkie szkoły w gminie Kosakowo.

W bieżącym 2023 roku zostanie wprowadzony nabór elektroniczny, zachęcamy do śledzenia stron internetowych szkół, na których zamieszczane będą informacje szczegółowe o naborach.