Dokładnie sto lat temu, 15 sierpnia, na przedpolach Warszawy, polscy żołnierze stoczyli zwycięską bitwę z armią bolszewicką. Heroiczny czyn całego narodu pozwolił zatrzymać marsz komunistów na Polskę i Europę. W 100. rocznicę Cudu nad Wisłą gmina Kosakowo złożyła hołd obrońcom niepodległości, wspominając ofiarę, jaką ponieśli bohaterowie Bitwy Warszawskiej. Z okazji Święta Wojska Polskiego ustanowionego na pamiątkę polskiego zwycięstwa nad bolszewikiem, kosakowski samorząd przekazał wyrazy szacunku dla wszystkich służących w mundurze polskiego żołnierza.

 Podczas uroczystości w Kwaterze Obrońców Kępy Oksywskiej 1939 Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek przywołał wydarzenia sprzed stu lat. – Bitwa Warszawska stoczona 15 sierpnia 1920 roku jest zaliczana do najważniejszych starć militarnych w dziejach całego świata, a zwycięstwo narodu polskiego zatrzymało agresję bolszewicką i uchroniło naszą Ojczyznę i Europę przed zalaniem falą komunizmu. Dzięki poświęceniu setek tysięcy żołnierzy, ochotników, młodzieży, dziś, po stu latach od tamtych zdarzeń, możemy żyć w wolnej i niepodległej Polsce.

Cały Kościół Katolicki, w 1920 roku stanął w obronie Ojczyzny – wspominał podczas modlitwy, ksiądz kanonik Jan Grzelak, Proboszcz Parafii w Kosakowie. – Nocne czuwania w kościołach i gorliwe modlitwy  jednoczyły Polaków, dawały otuchę w tragicznym okresie. Duchowni stawali też na linii frontu. Kapelani służyli posługą, wielokrotnie płacąc najwyższą cenę za naszą wolność.

Sztandary w Kwaterze Obrońców Kępy Oksywskiej 1939 roku wystawiły gmina Kosakowo oraz Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział Kosakowo – Dębogórze. Wiązanki kwiatów ku pamięci bohaterów Bitwy Warszawskiej składali Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek wraz z Zastępcą Wójta Marcinem Kopitzkim oraz księdzem Proboszczem Janem Grzelakiem, Radni Gminy Kosakowo, Sołtysi Gminy Kosakowo, delegacja Związku Piłsudczyków RP okręg Kaszubski oraz Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego oddział Kosakowo – Dębogórze, przedstawiciele gminnych instytucji kultury oraz dyrektorzy szkół podstawowych z gminy Kosakowo.

Dzień 15 sierpnia został ustanowiony Świętem Wojska Polskiego. Samorząd gminy Kosakowo przekazał życzenia oraz wyrazy szacunku wszystkim polskim żołnierzom, skierował słowa podziękowania za służbę w obronie polskich granic.

fot. M. Krauze