W przyjętym na ostatniej sesji Rady Gminy Kosakowo miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum administracyjno-usługowego w Kosakowie zarezerwowano teren pod przyszłą lokalizację zespołu obiektów użyteczności publicznej takich jak: budynek urzędu gminy z parkingami (podziemnym i naziemnymi), nowoczesna biblioteka oraz centrum kultury z salą widowiskową.  

9 listopada br. w Urzędzie Gminy Kosakowo odbyła się LXXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Kosakowo, na której radni pochylili się m.in. nad  planami oraz wizualizacjami centrum administracyjno-usługowego w Kosakowie, w skład którego mają wejść nowe budynki biblioteki, centrum kultury i urzędu gminy w Kosakowie. 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego ta perspektywiczna inwestycja ma być zlokalizowana naprzeciw obecnego budynku urzędu w Kosakowie przy ul. Żeromskiego.

Bardzo dynamiczny rozwój gminy Kosakowo stwarza nowe potrzeby, w tym również zabezpieczenia terenu pod usługi publiczne. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który został uchwalony podczas ostatniej sesji rady gminy pozwoli na zrealizowanie w przyszłości całego centrum administracyjnego w Kosakowie. Na realizację przedsięwzięcia składa się budynek nowego urzędu, biblioteki czy centrum kultury, a całość stworzy zupełnie nowy kompleks administracyjny gminy.  Dzięki dobrej lokalizacji i dostępności komunikacyjnej przyszłych budynków użyteczności publicznej mieszkańcy będą mogli sprawnie i przejazdem załatwić wszelkie sprawy mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Czas realizacji inwestycji nie jest bliżej określony i zależy od wielu czynników, których nie sposób na ten moment przewidzieć. W kolejce czeka wiele ważnych dla gminy Kosakowo potrzeb, niezmiernie ważnym jest jednak, wręcz koniecznym, aby zabezpieczyć tereny pod opisywaną inwestycję w miejscowym planie zagospodarowania już teraz.

Nowa siedziba Kosakowskiego Centrum Kultury ma być obiektem wielofunkcyjnym z dużą aulą i licznymi pomieszczeniami odpowiadającymi potrzebom prężnie działającej gminnej instytucji kultury. W obecnym budynku KCK od dłuższego już czasu daje się odczuć, że takich pomieszczeń bardzo brakuje, zachodzi więc konieczność, aby w projekcie wszystkie te aspekty uwzględnić.

Istniejący budynek Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla znajdujący się obecnie w Kosakowie przy ul. Fiołkowej 2 pomimo przeprowadzonego w nim w ostatnim kwartale 2021 r. remontu jest bardzo ciasny i brakuje w nim miejsca. W związku z powyższym, planowane jest wybudowanie również siedziby nowoczesnej, funkcjonalnej biblioteki. Budynek ma być dostosowany do dynamicznie rozrastającej się gminy, w której osiedla się coraz więcej nowych mieszkańców.

Na sesji w dniu 9 listopada przedstawiono również całościową wizualizację planu prezentującego kompleks wszystkich trzech budynków wraz z parkingami (podziemnym i naziemnymi) oraz nowym układem drogowym, które będą tworzyć nową przestrzeń w Kosakowie.

Planowane centrum administracyjno-usługowe w Kosakowie to nie tylko nowo powstałe trzy budynki. Cały teren zyska nową funkcjonalność. W bliskim sąsiedztwie znajdują się komisariat policji, kościół, ośrodek zdrowia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Powstaną tu również sklepy i restauracje. Miejsce to będzie nowoczesnym centrum naszej gminy.

Ten plan daje nam możliwość (…), żebyśmy jako gmina stworzyli fajny wizerunek, żebyśmy wyglądali na nowoczesną, dobrze zarządzaną gminę, gdzie każdy może w takim centrum stanąć, gdzie może zaparkować, (…) spokojnie podejść do urzędu, gdzie zarezerwowane są cele na kawiarnie, bibliotekę i różne tego typu rzeczy. To przyświeca nam dzisiaj w tym, żebyśmy ten plan uchwalili – mówi podczas XVI sesji Rady Gminy Kosakowo radna Beata Gloza.

Po zapoznaniu się z planem rada gminy zdecydowaną większością głosów podjęła uchwałę przyjmującą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centrum administracyjno – usługowego w Kosakowie.