Departament Turystyki we współpracy z zespołem doradczym do spraw przeciwdziałania skutkom nadzwyczajnych sytuacji w sektorze usług turystycznych w województwie pomorskim, zaprasza do badania monitorującego nastroje branży.

Celem badania jest oszacowanie nastrojów pomorskiej branży turystycznej i zidentyfikowanie największych problemów oraz obaw związanych z turystyką.

Badanie w postaci krótkiej ankiety ma charakter cykliczny i obejmuje okresy półroczne.

Regularny monitoring nastrojów ma pomóc odpowiadać i reagować na potrzeby branży oraz identyfikować obszary oraz okresy wymagające szczególnej uwagi. Terminy dystrybucji ankiet zostały tak dobrane, by nie angażować przedsiębiorców w szczycie sezonu letniego i zimowego.

Link do ankiety znajduje się pod adresem: www.ankiety.pomorskie.eu/959644

Ankieta będzie aktywna do 27 października 2023 r.

Ankieta jest anonimowa, a pytania nie wymagają podawania żadnych danych finansowych przedsiębiorstwa.

Raporty z poprzednich edycji badań znajdują się na: www.dt.pomorskie.eu/category/raporty-z-badan/

 

Źródło: www.pomorskie.eu