Przekazujemy dobre i uspokajające dla mieszkańców informacje odnośnie przydatności wody do spożycia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku po zapoznaniu się z wynikami sześciu prób wody pobranych do badania bakteriologicznego z wodociągu publicznego Mosty wydał komunikat: wyniki badań pobranych ze studni głębinowych, ze stacji uzdatniania oraz sieci wodociągowej wykluczyły skażenie mikrobiologiczne. Woda jest przydatna do spożycia bez ograniczeń.

Przypominamy, że w związku z pozytywnym wynikiem próby z dnia 30.11.2023 r., która wykryła ponadnormatywne ilości bakterii gr. Coli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wydał komunikat o braku przydatności wody do spożycia dla obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach. Dzisiejszy komunikat sprawia, że ten z czwartku traci ważność, jak również komunikat prewencyjny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zalecający odbiorcom wody w strefie zasilania ujęcia Mosty spożywanie jej po przegotowaniu z dnia 01.12.2023r.

Jednocześnie mając na uwadze pojawiające się w przestrzeni publicznej, a zwłaszcza w mediach społecznościowych informacje sugerujące brak monitoringu jakości wody są fałszywe i wprowadzają niepotrzebny niepokój wśród mieszkańców naszej gminy. Jakość wody w gminie Kosakowo jest nieustannie monitorowana.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każde przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Polsce jest zobowiązane planować i przeprowadzać regularne badania wody. Wykonanie harmonogramu badań podlega kontroli ze strony organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nie ma więc możliwości, aby regularne badania nie były prowadzone.

Informujemy również, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wykonuje własne kontrole i badania próbek wody z wodociągu, które dodatkowo uzupełniają wiedzę o stanie wody wodociągowej i weryfikują wyniki monitoringu wewnętrznego. Na podstawie ww. wyników badań i kontroli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny orzeka o przydatności wody do spożycia w odniesieniu do obowiązujących normatywów.

Świadectwem prowadzenia monitoringu wody jest również fakt, iż to właśnie na podstawie wewnętrznych badań prowadzonych przez PUK PEKO zgodnie z harmonogramem, stwierdzono nieprawidłowy wynik pojedynczej próbki badań pobranej z budynku ZSP Mosty, o czym niezwłocznie powiadomiono inspektora sanitarnego, który wydał stosowne komunikaty oraz podjęte zostały działania wyjaśniające sytuację.

Zwracamy się więc z uprzejmą prośbą do osób wypowiadających się na forum publicznym o zaniechanie rozpowszechniania fałszywych informacji wywołujących niepokój społeczny.