W gminie Kosakowo przeprowadzono i nadal przeprowadza się wiele prac związanych z konserwacją i wzbogacaniem terenów zielonych. Zadania te są ważne dla utrzymania funkcjonalności, ochrony środowiska, a także tworzenia przyjaznego i estetycznego otoczenia. Regularnie monitorowana jest jakość terenów zielonych i stanu roślinności w gminie, aby w razie potrzeby móc szybko reagować i podejmować konkretne działania by poprawić ewentualne ubytki.

Jak co roku wiosną ukwiecamy naszą gminę kolorowymi kwiatami. Na zieleńcach, wzdłuż ulic, stawów, w donicach i gazonach, na placach zabaw i wielu innych miejscach, delikatne bratki mienią się kolorami tym samym ciesząc oko przechodniów. To niezwykle wytrzymałe kwiaty dzielnie znoszą chłodne poranki, zimne deszcze i wiatry, ale i gorące słońce.

W Mechelinkach już drugi sezon trwa rewitalizacja otoczenia Alei Nadmorskiej. W zeszłym roku gruntownie odnowiono podesty widokowe oraz wykonano zejście na plaże, a także wydzielono przestrzeń na miejsce integracji, w którym głównym elementem jest kamienna platforma przeznaczona na ognisko. W bieżącym sezonie wiosennym podjęto wykonanie rewitalizacji zieleni wzdłuż Alei Nadmorskiej w Mechelinkach. W ramach tego projektu wykonano cięcie formujące korony drzew akacji, odtworzono nasadzenia krzewów berberysa oraz posadzono drzewka kosodrzewiny, uzupełniono nasadzania roślin głównie traw i krzewów pięciornika i berberysa, uzupełniono ubytki w powierzchni wyłożonej ozdobnym kamieniem. We współpracy z Urzędem Morskim wykonano ochronną barierkę z drewna oddzielająca falochron od terenu zieleni przy Alei Nadmorskiej. Podjęto działania w celu odtworzenia żywopłotu znajdującego się tuż za barierką z wierzb oraz róż kolczastych. Ma to znaczenie nie tylko estetyczne, ale i użytkowe – żywopłot stanowi barierę ochroną przed silnymi wiatrami i mikro nawiewami piasku przemieszczającego się z wiatrem.

Nadszedł czas również na wykonanie małej rewitalizacji terenu zieleni w Rewie. W okolicy wejścia na molo przy marynistycznej małej architekturze wykonano ustabilizowanie podłoża. Poprawi to znacząco komfort i bezpieczeństwo przy korzystaniu z tej przestrzeni przez turystów. Dosadzono również nowe rośliny i zabezpieczono istniejące nasadzenia. Całość uzyskała nowy i świeży wygląd.

W niedługim czasie rozpoczną się gruntowne prace pielęgnacyjne na tzw. zielonym rondzie w Pogórzu przy ul. Mickiewicza. Zieleniec położony w centralnej części ul. Mickiewicza zostanie przearanżowany i wzbogacony o nasadzenia drzew zgodnie ze zgłaszanymi przez mieszkańców potrzebami. Istniejąca niska roślinność jak: tawułki i bergenie zostanie przeniesiona i na nowo zaaranżowana na niskich rabatach w skrajnych częściach zieleńca. W jego centralnej części planowane są nasadzenia drzew wiśni piłkowanej odmiany kazan oraz jako dominujący soliter drzewo przepięknej urody glediczja trójcierniowa o wiszących żółtych kwiatostanach i 50 cm długości strąkach.

Odnowiono również trawnik na rabacie przed kosakowską biblioteką a wkrótce stojąca w pobliżu rabata zostanie wzbogacona o rząd pięknych traw kępiastej rozplenicy japońskiej o fontannowym pokroju.

Dębogórze wzbogaciło się o kolejne kolorowe donice zlokalizowane wokół stawu. Natomiast gazony betonowe zostały rozmieszczone wzdłuż ul. Pomorskiej. Będą one co roku obsadzane kolorowymi kwiatami jednorocznymi, a w niektórych zagoszczą na stałe trawy i byliny.

Wykonano ostatni trzeci już cykl przeglądu pomników przyrody ustanowionych jako formy ochrony przyrody. To działanie w ramach  ochrony dziedzictwa przyrody na terenie naszej gminy. Określono zakres działań w celu utrzymania zdrowotności i żywotności zabytkowych drzew.