Zapraszamy dzisiaj o godz. 17:00 do Chëczy Nordowëch Kaszëbów w Kosakowie na promocję książki prof. dr. hab. Andrzeja Grotha pt. „Miejscowości obecnej gminy Kosakowo w świetle katastru fryderycjańskiego z 1772/1773 roku”.
Kataster kontrybucyjny z 1773 roku to urzędowy opis gospodarstw z ich klasyfikacją oraz oszacowaniem dochodów dla celów podatkowych. Jego część poświęcona miejscowościom Kępy Oksywskiej i najbliższej okolicy, przetłumaczona z języka niemieckiego przez prof. Andrzeja Grotha, stanowi treść nowej pozycji wydawniczej Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla. W książce znaleźć można nie tylko szczegółowe informacje dotyczące gospodarstw. Ogromną wartość stanowią imienne wykazy ówczesnych mieszkańców, których potomkowie po 250 latach w sporej części są nadal mieszkańcami ziemi kosakowskiej.
Źródło: www.biblioteka.kosakowo.eu