Trwa przebudowa ul. Chrzanowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do Rzemieślniczej w Kosakowie oraz od ul. Goździkowej do ul. Gronowej w Dębogórzu. Zostanie również wykonany fragment kanalizacji deszczowej, ciąg pieszo-rowerowy w Kosakowie oraz droga rowerowa z Kosakowa do Dębogórza.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na ruchliwych odcinkach dróg na terenie gminy Kosakowo popartą licznymi postulatami mieszkańców oraz radnych gminy Kosakowo powiat pucki reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych wraz gminą Kosakowo wyraziły wolę współdziałania w realizacji zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Kosakowo – Dębogórze.

Łączna szacunkowa wartość zadania na obszarze gminy Kosakowo wynosić będzie około 3 mln zł, w tym środki z budżetu gminy na ten cel wynoszą 1 160 434 zł. Planowane zakończenie inwestycji to koniec czerwca br.