Panująca prawie w całej Polsce susza powoduje drastycznie zwiększanie zapotrzebowania na wodę i nadmierne wyczerpywanie źródeł wody pitnej. Oprócz normalnego użytkowania wody na cele bytowe, ogromna ilość wody użytkowana jest do podlewania nie tylko upraw, ale również zieleni rekreacyjnej.

Również we wszystkich systemach wodociągowych w gminie Kosakowo w ostatnim czasie zaobserwowano znaczący wzrost zapotrzebowania na wodę. Ma to bezpośredni związek z popołudniowo-wieczornym użytkowaniem wody pitnej na potrzeby podlewania. W skrajnych przypadkach dochodzi do przekroczenia wydolności systemów wodociągowych oraz chwilowego opróżniania się zbiorników buforowych.

W celu uniknięcia spadków ciśnienia i nieplanowanych przerw w dostawie wody do celów socjalno-bytowych, zwracamy się z prośbą o racjonalne korzystanie z wody. W szczególności prosimy o ograniczenie podlewania ogrodów w godzinach popołudniowych i wczesnowieczornych. Powyższe pozwoli na bieżące uzupełnianie się zbiorników wody i zabezpieczenie dostaw wody dla wszystkich odbiorców.

Więcej informacji o suszy w Polsce na: stopsuszy.imgw.pl.