Na stronach szkół gminy Kosakowo oraz na bip.kosakowo.pl zostały opublikowane terminy i kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz klas I szkół podstawowych.

W przypadku kontynuacji edukacji przedszkolnej w terminie od 22 lutego do 28 lutego do godziny 16:00 przyjmowane są deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Harmonogram i postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 kształtuje się następująco:

  • 1 marca godzina 13:00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych;
  • od 1 marca od godziny 13:00 do 16 marca do godz. 20.00 – rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku;
  • od 1 marca od godz. 13.00 do 17 marca do godz. 20.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru;
  • 14 kwietnia godz. 13.00 – opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
  • od 14 kwietnia od godz. 13.00 do 20 kwietnia do godz. 16.00 – potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane;
  • 27 kwietnia godz. 13.00 – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza:

  • od 27 kwietnia – w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Więcej szczegółów na stronach gminnych placówek oświatowych:

oraz na https://bip.kosakowo.pl/a,17072,rekrutacja-20232024.html.