W czwartek, 20 października br. o godz. 18:00 w siedzibie Kosakowskiego Centrum Kultury (ul. Kaszubska 11, Pierwoszyno) odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie budowy nowego układu drogowego Kosakowo-Pierwoszyno-Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie. 

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w dyskusji oraz zapoznania się z rozwiązaniami komunikacyjnymi w projekcie.