W czwartek, 23 listopada br. w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie odbyło się spotkanie w sprawie polityki senioralnej w gminie Kosakowo.

Spotkanie odbyło się na wniosek wypracowany przez Komisję do Spraw Społecznych i Edukacji podczas posiedzenia 20 września br., który Rada Gminy Kosakowo przyjęła podczas zwyczajnej sesji 28 września br. W spotkaniu – oprócz licznie zebranych seniorów – udział wzięli wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki, Radni Gminy Kosakowo Alina Szydowska, Mirosława Piotrowska oraz Marcin Buchna, jak również dyrektor Kosakowskiego Centrum Kultury, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie Małgorzata Borek oraz Kierownik Referatu do spraw Seniorów oraz współpracy z gminami partnerskimi Karol Dettlaff.

Głównym poruszanym tematem były perspektywy rozwoju polityki senioralnej w gminie, ale nie zabrakło i tematów z innych dziedzin życia społecznego. Przedstawiciele samorządu odpowiadali na pytania zadawane przez seniorów m.in. o warunki lokalowe w siedzibie Rewie i Kosakowskim Klubie Seniora, które robią się zbyt ciasne w stosunku do rosnącego zaangażowania seniorów, których to w gminie Kosakowo przybywa oraz możliwości kontynowania zajęć, które odbywały się w ramach projektu Kosakowskiego Klubu Seniora.