Będą się uczyć odpowiedzialności, zaradności i gospodarności w kraju i za granicą. Mowa tu o uczniach ze szkoły w Mostach, przed którymi drzwi do Europy stanęły otworem, za sprawą programu Erasmus+. Przez najbliższe dwa lata, wspólnie z kolegami z Grecji, Turcji, Rumunii i Łotwy, najmłodsi mieszkańcy naszej gminy wraz ze szkolnymi opiekunami zrealizują autorski projekt, który został dofinansowany kwotą 42.819 Euro.

„Ja – aktywny i odpowiedzialny turysta teraz, mądry i zaradny gospodarz swojego regionu w przyszłości”. Co kryje się pod tak perspektywicznie zatytułowanym projektem wyjaśnia Anna Szymborska, dyrektor ZSP w Mostach. – Projekt, który złożyliśmy do programu Erasmus+, ma przede wszystkim umożliwić wymianę praktyk oświatowych, z czego skorzysta grono pedagogiczne naszej szkoły, ale przede wszystkim duża grupa młodzieży – uczniów. Z dużą radością przyjęliśmy informację, o przyznanym dofinansowaniu na realizację naszego projektu, a kwota w wysokości blisko 43 tysięcy Euro, daje nam możliwość dwuletnich działań. Do współpracy zaprosiliśmy szkoły z Grecji, Turcji, Rumunii i Łotwy. Nasi uczniowie z opiekunami odwiedzą szkoły partnerskie, a my będziemy gościć uczniów z zagranicy u siebie w Mostach. Wizytę przygotujemy tak, aby pokazać im uroki całej gminy Kosakowo oraz Pomorza.

W założeniach projektowych, do każdego kraju – partnera ZSP w Mostach, podróżować będzie grupa 10 uczniów pod opieką dwóch nauczycieli. Każdy wyjazd na zagraniczne praktyki trwać będzie 5 dni, a czas będzie wypełniony szeregiem zajęć pozwalających na wymianę doświadczeń, integrację, wspólną pracę twórczą i zabawę. Komunikacja w języku angielskim z pewnością podniesie umiejętności wszystkich uczestników projektu, niewykluczone, że nowe znajomości przetrwają przez długie lata.

Uczniowie ze szkoły w Mostach będą zwiedzać Europę teraz – mówi Anna Szymborska. – Nie mam wątpliwości, że w przyszłości wniosą wiele pozytywnych doświadczeń dla rozwoju regionu – naszej małej ojczyzny.   

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+.