Aż trzysta tysięcy złotych gmina Kosakowo przekazała pomorskiej służbie zdrowia, na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom epidemii COVID-19. Finansowe wsparcie trafiło do Szpitala w Pucku, Specjalistycznego Szpitala im. F. Ceynowy w Wejherowie oraz do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Na konto każdej z placówek wpłynęły już kwoty po 100.000 złotych, które będą przeznaczone na zakupy sprzętu ochronnego dla personelu w Wejherowie i Gdyni, w Pucku zaś pomogą zmodernizować pomieszczenie rejestracji szpitalnej, tak, aby podnieść poziom bezpieczeństwa pacjentów i medyków.

Jesteśmy dumni z pomorskich medyków, cieszymy się, że możemy im pomóc w trudnym czasie walki z epidemią koronawirusa – mówi Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Z budżetu naszego samorządu przekazaliśmy łącznie trzysta tysięcy złotych, po sto dla szpitali w Pucku, w Wejherowie i dla UCMMiT w Gdyni. Wsparcie pozwoli na pokaźne zakupy sprzętu ochronnego, a w Pucku będzie przeznaczone na przebudowę części szpitalnej rejestracji, tak aby w sposób bezpieczny przyjmować pacjentów.

Mieszkańcy gminy Kosakowo korzystają z usług placówek medycznych w Pucku, Wejherowie oraz w Gdyni. Przekazana pomoc finansowa bezpośrednio przełoży się więc na bezpieczeństwo lokalnej społeczności, a także na wysoki poziom usług medycznych w województwie pomorskim.