Pani Monika Pawlicka została nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kosakowie. Już od pierwszego września br. przy ulicy Żeromskiego 11 w Kosakowie wybrzmi pierwszy dzwonek w czwartej szkole podstawowej naszej gminy, do tego czasu Pani Dyrektor będzie zajmowała się organizowaniem pracy najnowszej placówki oświatowej.

Gorąco gratulujemy Pani Monice Pawlickiej objęcia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosakowie – mówi Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Nadchodzący rok szkolny 2020/2021 będzie w naszej gminie przełomowy. Po pierwsze otwieramy czwartą szkołę podstawową, właśnie w Kosakowie, przy ulicy Żeromskiego 11, w miejscu dawnego gimnazjum. Za nami jest etap konsultacji nowych granic obwodów szkolnych, a od 3 czerwca powołaliśmy dyrektora tej właśnie placówki oświatowej. Oczywiście nadal podtrzymujemy deklarację, iż pierwszego września uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu zaczną naukę w nowym budynku, który jest już na etapie prac wykończeniowych. – Będzie to zatem naprawdę nowe otwarcie z punktu widzenia jakości edukacji w gminie Kosakowo.

Pani Monika Pawlicka od września 2017 roku pracuje jako pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Pogórzu. W pracy i poza nią jej największą pasją jest drugi człowiek i tajemnica jaką ze sobą niesie. Dlatego budowanie relacji z drugą osobą, słuchanie, wspieranie i niesienie pomocy jest dla niej bardzo ważne. Wolny czas spędza ze swoją rodziną oraz rozwijając własne zainteresowania.

Życzymy powodzenia na nowej drodze zawodowej.