Informujemy, że właściciele nieruchomości mogą przekazywać choinki przedsiębiorstwu wywozowemu poza systemem workowym zgodnie z terminami odbioru odpadów segregowanych (plastik, makulatura, szkło, BIO zielone) do dnia 20 lutego 2022 roku. Drzewek nie trzeba ciąć na mniejsze elementy. 

Poniżej przypominamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w bieżącym 2022 roku: