Rodzinna, turystyczna, aktywna, ale także rozwojowa, edukacyjna i ekologiczna. Tak gminę Kosakowo opisali mieszkańcy, w internetowej ankiecie. Opracowany obraz naszej małej Ojczyzny ma być inspiracją dla autorów nowego logo, które powstanie w ogłoszonym właśnie konkursie. #zalogujkosakowo to szansa dla amatorów i profesjonalistów na zmierzenie się z zadaniem przygotowania logotypu, który najlepiej charakteryzować będzie gminę Kosakowo. Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 3000 złotych. Regulamin

 Dziękuję Państwu za liczny udział w przygotowanej przez nas Ankiecie – zwraca się do mieszkańców Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Dzięki jej wynikom wyłoniliśmy obraz Gminy Kosakowo widziany „oczami mieszkańców”. Wyniki ankiety zamieściliśmy w wytycznych do stworzenia nowego Logo Gminy.

Konkurs startuje 30 marca i trwać będzie do 18 maja br. Ma na celu opracowanie projektu graficznego Gminy Kosakowo. Przygotowane Logo powinno być prostym symbolem charakterystycznym dla Gminy Kosakowo, w łatwej do rozpoznania i zapamiętania formie graficznej.

Nowy logotyp będzie stosowany w celu identyfikacji wizualnej i promocji Gminy Kosakowo, poprzez wykorzystanie go m.in. w przekazie elektronicznym- media, nośniki reklamy zewnętrzne, serwisy internetowej, drukowanych materiałach promocyjnych różnego formatu i innych nośnikach używanych, wydawanych i sygnowanych przez Organizatora.

Regulamin konkursu-logo

konkurs-zalacznik-nr-1 konkurs-zalacznik-nr-2   konkurs-zalacznik_nr_3 konkurs-zalacznik-nr-4 konkurs-zalacznik-nr-5