Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań w poszczególnych sołectwach:

Głównym tematem lokalnych spotkań będzie podjęcie decyzji o rozdysponowaniu środków funduszu sołeckiego na rok 2022. Pieniądze te można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie jakości życia mieszkańców każdego sołectwa.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do aktywnego uczestnictwa.