Author Archives: Odpady

11 maj
0

ODBIÓR ODPADÓW BIO KUCHENNYCH

W okresie kwiecień-październik w rejonie zabudowy jednorodzinnej zwiększona została częstotliwość odbioru odpadów bio kuchennych. W w/w okresie odpady te odbierane będą raz w tygodniu.

Czytaj dalej
06 maj
0

POJEMNIKI NA ODPADY SEGREGOWANE

Przypominamy, iż od stycznia 2022 r. dopuszcza się gromadzenie odpadów segregowanych (plastik, szkło, makulatura, odpady zielone) w rejonie zabudowy jednorodzinnej z podziałem na poszczególne frakcje w pojemnikach o minimalnej pojemności 120l spełniających wymogi techniczne (poza systemem workowym), pozwalające na ich opróżnianie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarek) przedsiębiorcy odbierającego odpady. Od 01.07.2022 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra ...

Czytaj dalej
05 maj
0

Odbiór odpadów wielkogabarytowych – CZERWIEC 2022

Czytaj dalej
29 kw.
0

Co zrobić z odpadami niebezpiecznymi oraz dużym sprzętem RTV i AGD ?

Czytaj dalej
26 sty
0

Zachęcamy do składania deklaracji przez ePUAP

Zachęcamy do przesyłania deklaracji dot. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w 2022 roku za pomocą ePUAP. Aby przesłać formularz przez EPUAP należy wejść w link- TUTAJ, przekieruje Państwa do zalogowania się na swój profil zaufany, po zalogowaniu pojawi się Pismo ogólne do podmiotu publicznego i poniżej należy wypełnić (Urząd Kosakowo, tytuł ...

Czytaj dalej
30 gru
0

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE

Od dnia 3 stycznia 2022 roku będzie obowiązywał NOWY DRUK DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. Druk deklaracji dostępny będzie w siedzibie Urzędu lub do pobrania ze strony internetowej https://gminakosakowo.pl/referaty/odpady/ – prawa strona „do pobrania” – „wzory dokumentów”. Bardzo prosimy o dostarczanie wypełnionych Deklaracji, pozwoli ...

Czytaj dalej
23 gru
0

Wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 – pracujący i nakłady pracy w gospodarstwach rolnych w województwie pomorskim.

Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020) został przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 roku i był drugim spisem rolnym od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Spisem rolnym, jako badaniem pełnym, zostały ...

Czytaj dalej
17 gru
0

Wykaz podmiotów, które posiadają aktualne zezwolenia Wójta Gminy Kosakowo na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Kosakowo.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na wywóz nieczystości płynnych w Gminie Kosakowo

Czytaj dalej
05 lis
0

Odbiór odpadów WIELKOGABARYTOWYCH grudzień 2021

Czytaj dalej
07 wrz
0

Odbiór odpadów wielkogabarytowych WRZESIEŃ 2021

Czytaj dalej
12
Góra