Gmina Kosakowo wprowadza kolejny element edukacyjny w systemie odbioru odpadów komunalnych polegający na sygnalizowaniu o niewłaściwej segregacji. Na pojemnikach lub workach z odpadami, pracownicy firmy wywozowej, po stwierdzeniu niewłaściwej segregacji, będą umieszczali naklejki o treści „nieprawidłowa segregacja odpadów”.

Gmina Kosakowo woli edukować niż karać, dlatego pierwszym ostrzeżeniem dla osób niesegregujących śmieci jest nieodebranie odpadów przez firmę wywozową. Zdarzało się jednak, że mieszkańcy nie wiedzieli, dlaczego nie zostały one zabrane sprzed posesji. Aby lekcja ekologii była skuteczniejsza, ref. Ochrony Środowiska tut. urzędu wspólnie z firmą wywozową zdecydował się wprowadzić ostrzegawcze naklejki.

Najpierw upomnienie
Jeśli odpady będą nieprawidłowo posegregowane lub ze względu na typ i gabaryty nie będą podlegać odbiorowi, wówczas zostaną one oznaczone specjalną naklejką. To sygnał dla mieszkańców, że wymagana jest ponowna segregacja oraz umieszczenie odpadów w worku lub pojemniku odpowiednim dla danej frakcji. Prawidłowo wypełniony worek lub pojemnik zostanie odebrany przez firmę wywozową w kolejnym terminie odbioru, który odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Natomiast odpady, które nie są odbierane podczas regularnych kursów, należy usunąć i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ostateczne rozwiązanie
Za niewłaściwą segregację może zostać naliczona nawet czterokrotność opłaty podstawowej!
W sytuacji powtarzającej się nieprawidłowej segregacji, wobec właściciela nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do nałożenia podwyższonej opłaty za odbiór odpadów. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 38,00 zł za 1 m³ zużytej wody z danej nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych nieprzestrzeganie tego obowiązku będzie skutkowało odpowiedzialnością zbiorową.

W przypadku wątpliwości po otrzymaniu ostrzegawczej naklejki, należy skontaktować się w kolejnym dniu po wywozie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Rumi (tel. 58 671 03 96) lub z Urzędem Gminy Kosakowo (tel. 58 660 43 41/46).