Informujemy o zbliżających się terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych.