Poniżej prezentujemy aktualny harmonogram zajęć dla Seniorów związanych z rewską siedzibą senioralną: