Good morning!

How are you today?

What is your name?

Are you happy?

Dzisiaj kontynuujemy temat czasu  Present Continuous. Przypomnijmy sobie, jak go się tworzy:

czasownik  to be w odpowiedniej formie + czasownik + końcówka  ing

Zobaczmy na przykładzie czasownika  to do:

I am doing 

You are doing 

He is doing 

She is doing 

It is doing 

We are doing 

You are doing 

They are doing 

Dziś nauczymy się tworzyć pytania i przeczenia w tym czasie. To naprawdę nic trudnego. Zobaczmy.

Żeby utworzyć pytanie, przerzucamy formę osobową czasownika  to be nad podmiot.

Am I doing? 

Are you doing? 

Is he doing? 

Is she doing? 

Is it doing? 

Are we doing? 

Are you doing? 

Are they doing? 

Nie ma w tym kontekście w języku angielskim czy.

Are you eating chocolate now? [czyt. ar ju ityn czoklyt nał] – czy jesz czekoladę teraz?

Is he buying a car? [yz hi bajyn e kar] – czy on kupuje samochód?

Are you working in the garden? [ar ju łerkyn yn de garden]  p czy pracujesz w ogrodzie?

Tak tworzymy pytania. A teraz zabieramy się za przeczenia. Jak powiedzieć, że czegoś teraz nie robię? bardzo prosto: dodajemy not do formy osobowej czasownika to be.

I am not doing 

You are not doing 

He is not doing 

She is not doing 

It is not doing 

We are not doing 

You are not doing 

They are not doing 

Oczywiście również tu istnieje możliwość skrócenia sobie formy:

you are not doing = you’re not doing = you aren’t doing

[ju ar not duyn] = [jor not duyn] = [ju arent duyn]

he is not doing = he’s not doing = he isn’t doing

[hi yz not duyn] = [his not duyn] = [hi yznt duyn]

she is not doing = she’s not doing = she isn’t doing 

[szi yz not duyn] = [szis not duyn] = [szi yznt duyn]

it is not doing = it’s not doing = it isn’t doing

[yt yz not duyn] = [yts not duyn] = [yt yznt duyn]

we are not doing = we’re not doing = we aren’t doing 

[łi ar not duyn] = [łir not duyn] = [łi arent duyn]

they are not doing = they’re not doing = they aren’t doing 

[dej are not duyn] = [dejr not duyn] = [dej arent duyn]

Nauczmy się tworzyć pytania i na nie odpowiadać:

Are you going to the cinema? [ar ju gołyn tu de sinema] – czy idziesz do kina?

Yes, I am – tak, idę

No, I am not – albo: No, I am not going. 

Spróbujcie Państwo odpowiedzieć na następujące pytania:

  1. Are you reading a book?
  2. Are you going to the Cinema now?
  3. Are you working in the garden?
  4. Are you cooking now? (to cook [tu kuk] – gotować)
  5. Are you drinking a coffee (to drink [tu dryn] – pić; coffee [kofi] – kawa) 

Na desre proponuję dwa filmiki. Proszę nie przejmować się, jeśli nie wszystko będzie zrozumiałe; ważne, by osłuchać się z językiem.