Bonjour!

Comment allez-vous? Tout va bien?

Dzisiaj proponuję krótki dialog. Niezbędne słownictwo znajdziecie Państwo pod tekstami.

 

– Salut, comment tu t’appelles? 

– Je m’appelle Marta. 

– Salut, Marta. Je suis ravie de faire ta connaissance. D’où viens-tu? 

– Je viens de Pologne. J’habite à Varsovie. 

– D’où vient ton amie? 

– Elle vient du Portugal. 

– Je m’appelle Patrick Martin. Je suis français. 

– Enchantée!

 

Je suis ravie de faire ta connaissance [czyt. że słi rawi dy fer ta konesąns] – miło cię poznać (dosł. jestem zadowolona, że robię twoją znajomość)

Je viens de… [czyt. że wię dy] – pochodzę z…

D’où vient ton amie  [du wię tonami] – skąd pochodzi twoja przyjaciółka

Elle vient du Portugal  [el wię di Portigal] – ona pochodzi z Portugalii

 

W tekście pojawił się czasownik  venir – przychodzić. Jest to niestety czasownik nieregularny – i do tego bardzo ważny. Poniżej zamieszczam odmianę:

Je viens [że wię]

Tu viens [ti wię]

Il vient [il wię]

Elle vient [el wię]

Nous venons [nu weną]

Vous venez [wu wene]

Ils viennent [il wien]

Elles viennent [el wien]

I to wszystko na dzisiaj. A la prochaine!