Bonjour!

Comment allez-vous?

Tout va bien?

Dziś – na dobry początek – filmik z powtórzeniem przerobionego materiału nagrany przez rodowitych Francuzów: omawiają bardzo dokładnie znane nam już podstawowe rzeczy, niemniej jednak proszę wysłuchać – z włączeniem oczywiście napisów w języku polskim:

A teraz trochę słownictwa:

Proste zwroty i zdania:

Dziś taka lekcja głównie powtórkowa, ale bardzo mi zależy na tym, żebyście Państwo się bardzo dobrze osłuchali z językiem francuskim, jego melodią i wymową. Dlatego też aż tyle filmików. Za zawiłości gramatyczne weźmiemy się z powrotem za tydzień.

A teraz drobna ciekawostka. Zapominamy często, że językiem francuskim posługiwały się przed długi okres w naszej historii polskie elity. Słowa zapożyczone z języka francuskiego – uwaga uwaga – stanowią prawie 30 procent polskiego słownictwa! Z tego można wnioskować, że część słów musi być nam znajoma. Czy jest tak w istocie? Oczywiście!

Oto lista wyrazów i wyrażeń, które na pewno są Państwu znajome:

à propos 

adieu

art déco

au courant

belle époque

carte blanche 

déjà vu

dossier

foyer

image

faux pas

femme fatale

jury

manicure

pedicure

ratatouille 

savoir-vivre

va banque

voilà

vis-à-vis

A teraz przejrzyjmy słowa, które pochodzą z języka polskiego, przy czym ich pisownia i wymowa zostały spolszczone, lecz znaczenie pozostało niemal bez zmian – pamiętajmy o akcencie na końcowej sylabie:

adresse [czyt. adres] – adres

allée [ale] – aleja 

artiste [artist] – artysta 

auteur [oter] – autor

banque [bąk] – bank 

bureau [biro] – biuro 

client [kliją] – klient

cousin [kuzę] – kuzyn

culture [kiltir] – kultura

garage [garaż] – garaż 

hôtel [otel] – hotel 

machine [maszin] – maszyna

nationalisme [nasjonalizm] – nacjonalizm 

orange [orąż] – oranż, pomarańcza 

papier [papje] – papier

potentiel [potąsjel] – potencjalny 

radio [radio] – radio 

saison [sezą] – sezon, pora roku

secret [sekre] – sekret

signal [sińial] – signał

statuette [statiet] – statuetka

taxi [taksi] – taksi

violet [wiole] – fiolet

visite [wizit] – wizyta

voyage [włajaż] – podróż

Proszę popatrzeć, ile słów Państwo znają! Dobre początki nauki, prawda?

To już wszystko na dzisiaj. Merci bien! Au revoir!