Guten Tag! Wie geht es Ihnen? Ich hoffe dass alles gut bei ihnen geht! Also… 

Zacznijmy od powtórzenia materiału:

Odmiana czasownika  sein – być:

Odmiana czasownika  haben – mieć:

 

 

I jeszcze raz powtórzmy kilka podstawowych zwrotów – i nauczmy się liczebników:

A teraz proponuję Państwu krótką czytaneczkę z wykorzystaniem poznanego materiału:

Der Sohn ist Student. Er studiert in Berlin.

Die Tochter ist Schülerin. Sie lernt Deutsch. 

Das Kind ist hier. Es spielt. 

Wo ist der Kalender? Er ist im Büro.

Wo ist der Betrieb? Er ist dort. (der Betrieb  albo  die Fabrik – fabryka,  dort – tam) 

Wo ist der Computer? Er ist hier. 

Wo ist die Milch? Sie ist hier. (die Milch – mleko)

Wo ist das Büro? Es ist dort. 

Wo ist das Telefon? Es ist dort. 

Das ist Herr Krause. Er ist Mechaniker. 

Das ist Erwin. Er ist Student. 

Das ist Frau Krause. Sie ist Sekretärin. 

Das ist Eva. Sie Schülerin.

Wer fragt? Der Direktor fragt.

Fragen wir? Nein, wir fragen nicht.

Antwortet ihr? Ja, ihr antwortet.

Wer spielt? Das Kind spielt. Es spielt sehr gern. (gern – chętnie) 

Pamiętajmy o tym, że wiele rzeczowników jest w języku niemieckim innego rodzaju niż w języku polskim. Popatrzmy:

der Betrieb – fabryka (ona)

die Milch – mleko (ono) 

das Telefon – telefon (on) 

Wo ist der Betrieb? Er ist hier.

Wo ist die Milch? Sie ist dort.

Hast du das Telefon? Ja, ich habe das Telefon.

I to już wszystko na dzisiaj. Tchüss!