Poniżej przedstawiamy najnowszy harmonogram zajęć (listopad – grudzień 2023 r.)