W trudnym czasie epidemii zwracamy się do wszystkich Seniorów z naszej gminy o szczególną troskę o własne bezpieczeństwo – nie tylko zdrowotne, ale i materialne. NIE DAJMY SIĘ NABRAĆ ŻADNYM OSZUSTOM! Niektórzy oszuści dzwonią do osób starszych podając się fałszywie za policję i informują, że sprawdzą czy pozostają Państwo w swoich domach. Proszę nie otwierać żadnym podejrzanym osobom drzwi. 

To, że ktoś jest w grupie ryzyka w związku z epidemią koronawirusa, nie oznacza, że jest objęty kwarantanną. 

Przypomnijmy zatem zasady kwarantanny w Polsce w związku z epidemią koronawirusa:

Na kogo jest nakładana kwarantanna?

Na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

Przez kogo jest nakładana?

Przez państwowego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego jako decyzja administracyjna.

Na jaki czas jest nakładana kwarantanna?

Na 14 dni licząc od dnia styczności z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

Czego nie robić podczas kwarantanny?

  • Nie opuszczaj miejsca kwarantanny,
  • Nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe – zakochaj bezpieczny odstęp wynoszący 1-1,5 metra.

Co robić podczas kwarantanny?

  • Udzielaj Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji na temat stanu zdrowia,
  • W razie pogorszenia się stanu zdrowia natychmiast poinformuj przez telefon Państwową Inspekcję Sanitarną i zgłoś się do oddziału zakaźnego,
  • Zachowaj zasady higieny: często myj ręce, unikaj dotykania oczu i ust, myj lub dezynfekuj dotykane powierzchnie, podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

I najważniejsze: nie ma kontaktu bezpośredniego między policjantem i osobą objętą kwarantanną. Funkcjonariusze policji nie wymagają pokazania dowodu osobistego. Sprawdzenie rozpoczyna się od kontaktu telefonicznego po przyjeździe policji na miejsce, następnie będzie sprawdzenie bezpośrednie, czy ta osoba tam jest. Na kontrole są wysyłani policjanci umundurowani, aby uniknąć oszustów.