Dziś w naszym cyklu Wirtualne muzea odwiedzimy drugie – po paryskim Luwrze – najważniejsze muzeum na świecie. Muzeum powstało z inicjatywy lekarza, przyrodnika i kolekcjonera – sir Hansa Sloane’a, który chciał w ten sposób zabezpieczyć swoją kolekcję dzieł sztuki i literatury. Owa kolekcja liczyła aż 71 tysięcy obiektów. Sir Sloane złożył ofertę kupna królowi Jerzemu II – za 20 tysięcy funtów. Chociaż król nie wykazywał większego zainteresowania, Parlament zdecydował o zakupie.

Uchwała o utworzeniu Muzeum Brytyjskiego została przyjęta 7 czerwca 1753 r., a jego oficjalne otwarcie dla zwiedzających – 15 stycznia 1759 r. Pierwsżą siedzibą muzeum była siedemnastowieczna posiadłość Montague House w Bloomsbury, co ciekawe – nieopodal obecnego budynku. Placówka pozostawała nieprzerwanie otwarte z wyjątkiem okresu obu wojen światowych. Liczba odwiedzających systematycznie wzrastała od 5 tys. do 5 mln rocznie (dla porównania – Luwr ponad dwukrotnie więcej).

W latach 50. XIX w. zbudowana została obecna siedziba Muzeum Brytyjskiego. W 2000 r. otwarto przykryty szklanym dachem Wielki Dziedziniec Królowej Elżbiety II (The Queen Elizabeth II Great Court).

Do najważniejszych eksponatów zaliczyć należy bez wątpienia rzeźby z ateńskiego Partenonu i jedną z najbogatszych na świecie kolekcji dzieł Starożytnego Egiptu.

Poniżej – tradycyjnie – dwie wersje wirtualnego spaceru: krótka i (bardzo) długa.