Zapraszamy na kolejne zajęcia z języka angielskiego:

dla początkujących –

https://www.youtube.com/watch?v=dqe19J-5yLg

i średniozaawansowanych –

https://www.youtube.com/watch?v=kiOoQJpsMoU&t=7s