Wójt Gminy Kosakowo przypomina o konieczności uzyskania zgody właściciela gruntów na umieszczenia urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na drodze gminnej,

przed złożeniem do zaopiniowania przez Zespół Uzgadniana Dokumentacji Starostwa Powiatowego w Pucku.

Informujemy, że wszystkie projekty dotyczące dokumentacji technicznej na ww. urządzenia umieszczane w gruncie Gminy Kosakowo zostaną negatywnie

ocenione przez przedstawiciela reprezentującego Gminę Kosakowo na naradzie konsultacyjnej ZUD z uwagi na brak zgody właścicielskiej.