Przyszła wiosna, a wraz z nią czas na sprzątanie po zimie. Nie inaczej było w naszej gminie. W kwietniu, na terenie poszczególnych sołectw prowadzona była akcja pn. „Porządki w gminie Kosakowo”, do której włączyli się sołtysi oraz mieszkańcy wsi. Podczas akcji uporządkowane zostały miejsca użyteczności publicznej, ciągi komunikacyjne, centra miejscowości, a także lasy i inne miejsca tego wymagające. Trzeba przyznać, że śmieci nie pojawiły się w tych miejscach przypadkiem, lecz zostały świadomie wyrzucone przez być może nielicznych, za to skutecznie psujących gminny krajobraz, bałaganiarzy. Efektem zbiórki były duże ilości zebranych odpadów oraz propagowanie ekologicznych zachowań, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

Podczas akcji zebrano:

  • 19 m3 odpadów zmieszanych;
  • 15 szt. opon;
  • 3 m3 części samochodowych oraz nieliczną ilość elektroodpadów.

Pragniemy podziękować wszystkim mieszkańcom oraz sołtysom gminy Kosakowo, którzy w tym roku zaangażowali się w akcję. Państwa postawa, to wyrażenie szacunku dla miejsca w którym żyjemy, a także przykład dla tych, którzy zanieczyszczają nasze środowisko, że można postępować inaczej.

Wszystkim uczestnikom życzymy, aby efekty ich pracy utrzymały się jak najdłużej.